Galeria

Kalendarz liturgiczny

 
Sobota II tygodnia adwentu
16 grudnia 2017r.

MSZE ŚWIĘTE

MSZE ŚWIĘTE...

 MSZE ŚWIĘTE

 W KOŚCIELE PARAFIALNYM

 U  NIEDZIELA: GODZ. 9:00 i 12.00

 

 W  T Y G O D N I U :

PONIEDZIAŁEK - według ogłoszeń parafialnych

       WTOREK – godz. 17.00.

    ŚRODA - godz. 17.00.

CZWARTEK - według ogłoszeń parafialnych

     PIĄTEK - godz. 17.00. 

  SOBOTA – godz. 9.00 i 17:00 (niedzielna)

 

 W KOŚCIELE FIlialnym W GOLICACH

 NIEDZIELA: GODZ. 10.30

 

 W TYGODNIU: C Z W A R T E K 

  MSZA św, GODZ. 17.00

 spowiedź- 16.30

 

 ŁUGI GÓRZYCKIE

PIERWSZA NIEDZIELA MIESIĄCA: GODZ. 13.30

==================================================== 

SPOWIEDŹ P Ó Ł   G O D Z I N Y   P R Z E D   M S Z Ą   Ś W I Ę T Ą