Galeria

Kalendarz liturgiczny

 
Poniedziałek I tygodnia adwentu, Wspomnienie dowolne Św. Jana Damasceńskiego, św. Barbary
4 grudnia 2023r.

MSZE ŚWIĘTE

 

 MSZE ŚWIĘTE

„Piękną rzeczą jest modlić się…”

 

 

 W KOŚCIELE PARAFIALNYM 

 U  NIEDZIELA: GODZ. 9:00 i 13:00 

 

 W  T Y G O D N I U : 

PONIEDZIAŁEK - według ogłoszeń parafialnych

       WTOREK – godz. 16.00.

    ŚRODA - godz. 16.00.

     PIĄTEK - godz. 16.00. 

  SOBOTA – godz. 9.00

 

 W KOŚCIELE Filialnym W GOLICACH 

 NIEDZIELA: GODZ. 11:00

 

 W TYGODNIU: C Z W A R T E K 

  MSZA św, GODZ. 16.00

 

 ŁUGI GÓRZYCKIE - Msza św. o godz. 

 

 

==================================================== 

SPOWIEDŹ P Ó Ł   G O D Z I N Y   P R Z E D   M S Z Ą   Ś W I Ę T Ą