Galeria

Kalendarz liturgiczny

 
Piątek XXX tygodnia okresu zwykłego
30 października 2020r.

MSZE ŚWIĘTE

 

 MSZE ŚWIĘTE

 W KOŚCIELE PARAFIALNYM 

 U  NIEDZIELA: GODZ. 9:00 i 13.00

 

 W  T Y G O D N I U : przez   STYCZEŃ

PONIEDZIAŁEK - według ogłoszeń parafialnych

       WTOREK – godz. 18.00.

    ŚRODA - godz. 18.00.

     PIĄTEK - godz. 18.00. 

  SOBOTA – godz. 9.00

 

 W KOŚCIELE Filialnym W GOLICACH 

 NIEDZIELA: GODZ. 11.00

 

 W TYGODNIU: C Z W A R T E K 

  MSZA św, GODZ. 17.00

 

 ŁUGI GÓRZYCKIE w okresie wakacji Mszy św. nie ma

      MSZE  św. w ŁUGACH                          GÓRZYCKICH 2019/2020

Dzień i MIESIĄC

Godzina Mszy w Ługach

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3Maj

Niedziela godz. 14.30

7 Czerwiec

Niedziela godz. 14.30

Lipiec i Sierpień

Mszy św. w Ługach nie ma

       Zapraszam serdecznie na modlitwę – ks. Czesław Grzelak Proboszcz

 

==================================================== 

SPOWIEDŹ P Ó Ł   G O D Z I N Y   P R Z E D   M S Z Ą   Ś W I Ę T Ą