Galeria

Kalendarz liturgiczny

 
Wtorek XX tygodnia okresu zwykłego, Wspomnienie obowiązkowe Św. Bernarda
20 sierpnia 2019r.

MSZE ŚWIĘTE

 

 MSZE ŚWIĘTE

 W KOŚCIELE PARAFIALNYM 

 U  NIEDZIELA: GODZ. 8:00 i 12.00

 

 W  T Y G O D N I U :

PONIEDZIAŁEK - według ogłoszeń parafialnych

       WTOREK – godz. 18.00.

    ŚRODA - godz. 18.00.

CZWARTEK - według ogłoszeń parafialnych

     PIĄTEK - godz. 18.00. 

  SOBOTA – godz. 9.00

 

 W KOŚCIELE Filialnym W GOLICACH 

 NIEDZIELA: GODZ. 10.00

 

 W TYGODNIU: C Z W A R T E K 

  MSZA św, GODZ. 17.00

 

 ŁUGI GÓRZYCKIE w okresie wakacji Mszy św. nie ma==================================================== 

SPOWIEDŹ P Ó Ł   G O D Z I N Y   P R Z E D   M S Z Ą   Ś W I Ę T Ą