Galeria

Kalendarz liturgiczny

 
Wtorek XII tygodnia okresu zwykłego
25 czerwca 2019r.

MSZE ŚWIĘTE

MSZE ŚWIĘTE...

 MSZE ŚWIĘTE

 W KOŚCIELE PARAFIALNYM 

 U  NIEDZIELA: GODZ. 9:00 i 13.00

 

 W  T Y G O D N I U :

PONIEDZIAŁEK - według ogłoszeń parafialnych

       WTOREK – godz. 17.00.

    ŚRODA - godz. 17.00.

CZWARTEK - według ogłoszeń parafialnych

     PIĄTEK - godz. 17.00. 

  SOBOTA – godz. 9.00

 

 W KOŚCIELE Filialnym W GOLICACH 

 NIEDZIELA: GODZ. 11.00

 

 W TYGODNIU: C Z W A R T E K 

  MSZA św, GODZ. 17.00

 

 ŁUGI GÓRZYCKIE w okresie wakacji Mszy św. nie ma

PIERWSZA Sobota MIESIĄCA: GODZ. 18.00

==================================================== 

SPOWIEDŹ P Ó Ł   G O D Z I N Y   P R Z E D   M S Z Ą   Ś W I Ę T Ą