Galeria

Kalendarz liturgiczny

 
Piątek XXX tygodnia okresu zwykłego
30 października 2020r.

Panel użytkownika
 

 Różaniec w październiku 2020 r

prowadzą Róże Różańcowe w Górzycy

Dzień

Godzina

RÓŻA św.

2.X.piątek

17.30

Ks. Proboszcz

3.X.sobota

8.30

ANNY

4.X.Niedziela

8.30

Ks. Proboszcz

6.X.wtorek

17.30

ANNY

7.X.środa

17.30

TERESY

9.X.piątek

17.30

URSZULI

10.X.sobota

8.30

JADWIGI

11.X.Niedziela

8.30

Ks. Proboszcz

13.X.wtorek

17.30

JADWIGI

14.X.środa

17.30

ANNY

16.X.piątek

17.30

TERESY

17.X.sobota

8.30

URSZULI

18.X.Niedziela

8.30

Ks. Proboszcz

20.X.wtorek

17.30

URSZULI

21.X.środa

17.30

JADWIGI

23.X.piątek

17.30

ANNY

24.X.sobota

8.30

TERESY

25.X.Niedziela

8.30

Ks. Proboszcz

27.X.wtorek

17.30

TERESY

28.X.środa

17.30

URSZULI

30.X.piątek

17.30

JADWIGI

31.X.sobota

8.30

ANNY

 

SERDECZNIE  ZAPRASZAM  na MODLTWĘ

 W związku z tym, z dniem 1 czerwca br. odwołuję dyspensę z 14 marca br. dotyczącą obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane. Powracamy zatem do obowiązujących w prawie kościelnym zasad (por. kan. 1247 i 1248 Kodeksu Prawa Kanonicznego), od przestrzegania których zwolnione są jedynie osoby chore, w podeszłym wieku, przebywające na kwarantannie czy też z innych ważnych przyczyn niezdolne do fizycznej obecności na Mszy św.

 

3.   

4.     Przypominamy, że dopuszczalne są dwie formy przyjmowania Komunii św. – na rękę i do ust. Osoby przyjmujące Komunię św. na rękę obowiązane są do spożycia Eucharystii w obecności szafarza bezpośrednio po jej otrzymaniu.

 

5.     W kościołach i kaplicach nie obowiązuje limit gromadzących się osób (Rozporządzenie Rady Ministrów § 15 ust. 8).

 

 

 

 

GODZINA MIŁOSIERDZIA codziennie o godz. 15.00 w GÓRZYCY


NOWENNA do MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY w środę przed Mszą św.


ADORACJA Najświętszego Sakramentu w Piątek na pół godziny przed Mszą św. w Górzycy, natomiast w Golicach w Czwartek na pół godziny przed Msza św.

 

          MSZA św. i NABOŻEŃSTWO do OJCA PIO 

GOLICE - trzeci czwartek miesiąca godz. 1700

GÓRZYCA - trzeci piątek miesiąca godz. 17.00  

 

GRUPA  BIBLIJNA - spotkanie w drugi wtorek miesiąca w Górzycy o godz. 17.00, Msza św. i dzielenie się Słowem Bożym.

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

  

 

MODLITWA SYNODALNA
DO PIĘCIU BRACI MIĘDZYRZECKICH

Święci Bracia Męczennicy z Międzyrzecza, ogarnięci Bożą Miłością oddaliście życie dla Chrystusa, świadcząc o prawdzie Ewangelii. Niech Wasze wstawiennictwo nam wyprosi dar Ducha i łaskę przemiany, aby zbawcza moc Chrztu świętego kierowała naszą służbą w Kościele. Pomóżcie nam zachować czujność, wypraszajcie łaskę modlitwy, i wspierajcie w składaniu świadectwa. Chcemy służyć Chrystusowi w potrzebujących i podejmować odpowiedzialność za sprawy publiczne. Niech Wasza odwaga pociągnie małodusznych i umocni słabych, a wszystkich uwolni od lęku przed mocami ciemności i potęgami tego świata. Waszemu wstawiennictwu powierzamy Synod Zielonogórsko-Gorzowskiego Kościoła, by gorejące pochodnie Męczenników prowadziły go ku nowym czasom. Niech Bóg, w swoim wielkim miłosierdziu, pochyli się nad naszą słabością i obdarzy łaską nawrócenia, a zebrany na Synodzie Kościół zajaśnieje pięknem Oblubienicy Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.