Galeria

Kalendarz liturgiczny

 
Środa XI tygodnia okresu zwykłego, Wspomnienie dowolne Św. Romualda
19 czerwca 2024r.

Małżeństwo

Czas załatwienia formalności przedślubnych

Kandydaci do małżeństwa powinni obowiązkowo zgłosić się do kancelarii parafialnej trzy miesiące przed ślubem w celu podjęcia bezpośredniego przygotowania do ślubu, ewentualnego uzupełnienia katechezy przedmałżeńskiej i załatwienia formalności. Jeśli nie jest to parafia rodzinna narzeczonych, potrzebna jest zgoda proboszcza jednego z kandydatów.

Dokumenty

  1.  metryka chrztu świętego wydana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ślubem
  2.  świadectwo przyjęcia sakramentu bierzmowania (jeśli nie jest wpisane w metryce chrztu)
  3.  świadectwo ukończenia katechezy z ostatniej klasy              
  4. świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego                                                                    
  5.  dowód osobisty
  6.  jeśli narzeczeni pragną zawrzeć małżeństwo konkordatowe  dostarczają trzy egzemplarze zaświadczenia sporządzonego przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych (dokumenty te ważne są 3 miesiące od daty wydania)
  7.  należy przypomnieć sobie rok i parafię I komunii św.

Po zgłoszeniu się na 3 miesiące przed ślubem do kancelarii parafialnej ma miejsce spisanie protokołu kanonicznego. Należy bezpośrednio po tym zgłoszeniu odbyć spowiedź świętą przygotowującą do sakramentu małżeństwa (Na początku spowiedzi zaznaczyć, iż jest to pierwsza spowiedź przedślubna a po jej zakończeniu podać księdzu do podpisu). Po zgłoszeniu w kancelarii narzeczeni udają się do Poradni Rodzinnej                                                                   ; nr telefonu:

Następnie narzeczeni zgłaszają się do kancelarii na dwa tygodnie przed terminem ślubu.

Dzień przed ślubem należy odbyć następną spowiedź w celu godnego przyjęcia sakramentu małżeństwa.

 

Świadkowie ślubu

Świadkami ślubu mogą być jedynie osoby pełnoletnie. Do spisania aktu ślubu potrzebne są ich dane (Imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania).

Świadkowie w dniu ślubu przychodzą 10 minut przed rozpoczęciem Mszy Świętej do zakrystii kościoła ze swoimi dowodami osobistymi, z kartkami od spowiedzi narzeczonych i ich obrączkami.

 

   KATECHEZY  PRZEDMAŁŻEŃSKIE  W  ROKU  ....