Galeria

Kalendarz liturgiczny

 
Czwartek XXXII tygodnia okresu zwykłego, Wspomnienie dowolne Św. Alberta Wielkiego
15 listopada 2018r.

Najświętszy sakrament

 

Przygotowanie do pierwszej spowiedzi i Komunii Św.

 

Obowiązki i zasady

Do pierwszej spowiedzi i pierwszej Komunii św. może przystąpić dziecko wierzące, ochrzczone, praktykujące systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, rekolekcje, codzienna modlitwa), biorące udział w spotkaniach przygotowujących do tej uroczystości.

 

Rodzice i Dziecko do pierwszej spowiedzi i pierwszej Komunii św. przyjmują następujące obowiązki i zasady:

  1. Systematyczny i zaangażowany udział dziecka w szkolnej katechezie. Dziecko powinno wykazać się znajomością pacierza i wiedzy religijnej  w zakresie klasy trzeciej, części stałych Mszy św., formuły spowiedzi. Katecheta wyraża zgodę na przystąpienie przez kandydata do pierwszej spowiedzi i pierwszej Komunii św.
  2. Systematyczny udział w niedzielnej Mszy św. o godz. 11.00 Golice i 13.00 Górzyca
  3. Systematyczny udział w nabożeństwach liturgicznych (różaniec w październiku, roraty w Adwencie, droga krzyżowa w Wielkim Poście).
  4. We wszystkich spotkaniach uczestniczy z dzieckiem przynajmniej jeden z Rodziców (Opiekunów).
  5. Ewentualne nieobecności na spotkaniach w kościele należy usprawiedliwiać u katechety.
  6. Dzieci, które były ochrzczone poza Parafią Matki Łaski Bożej w Górzycy, powinny do   KOŃCA  PAŹDZIERNIKA 2017 dostarczyć do księdza metrykę chrztu.
  7. Konferencje dla rodziców odbywają się według wyznaczonych terminów.

 

 

Terminy spotkań rodziców i dzieci:

15.10.2017; 19.11.2017;18.02.2018;18.03.2018;15.04.2018;

Msza św. w niedzielę Górzyca 13.00 Golice 11.00

(Przygotowanie czytań, śpiew psalmu, modlitwa powszechna, procesja z darami. Po Mszy katecheza dla rodziców i dzieci.)

Stroje dzieci jednolite – różne dla chłopców i dziewczynek.

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, nabożeństwo pokutne i spowiedź dzieci, rodziców, chrzestnych...

Górzyca 19.05.2018 godz. 11.00 Golice 26.05.2018 godz. 11.00

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej

Górzyca 20.05.2018 godz. 13.00 Golice 27.05.2018 godz. 11.00

Biały tydzień od poniedziałku do piątku Msza św. i nabożeństwo majowe:

Górzyca godz. 18.00 Golice godz. 17.00

W czasie przygotowania dzieci systematycznie uczestniczą:

-          w lekcjach religii w szkole i uczą się katechizmu;

-          we Mszy św. obowiązkowo w niedzielę i święta;

-          w nabożeństwach roku liturgicznego:

W październiku Modlitwa Różańcowa

-          Górzyce Śr, Pt godz. 17.00; Golice Cz godz. 16.30

Adwent – Roraty Górzyca Śr i Pt godz. 17.00; Golice Cz godz. 16.30

Wielki Post – Droga Krzyżowa:

-          Górzyca Pt godz. 17.30; Golice Pt godz. 16.30

W Maju Nabożeństwa Majowe

-          Górzyca godz. 17.30; Golice godz. 16.30

 

Błogosławieństwo:

Różańca- 01Października 2017 Górzyca godz. 12.00, Golice godz. 10.30

Medalika 10 grudnia 2017 Górzyca godz. 12.00, Golice godz. 10.30

Świece 04 luty 2018 Górzyca godz. 13.00, Golice godz. 11.00

Książeczki---?

Obrazki pamiątkowe ---?

Wyjazd dzieci z rodzicami w miarę możliwości do Myśliborza, aby zawierzyć się Matce Bożej, Godz. i termin do ustalenia?

Dokumenty, jakie należy dostarczyć na najbliższe spotkanie:

Skrócony odpis aktu chrztu świętego, jeżeli chrzest miał miejsce poza naszą parafią; zgodę księdza proboszcza, jeżeli dziecko zamieszkuje poza parafią.